Nytt

Våra tjänster

  • KIAB Energi hjälper större fastighetsägare
    med energiinventeringar.
  • Lämnar förslag på energiförbättrande åtgärder.
  • Utför kostnadsutredningar med lönsamhetsberäkningar.
  • Hjälper till med upphandlingsunderlag
  • Designar värmesystem
  • Genomför större Värmepumpsentreprenader