Nytt
201208231345710349uEIwpmSS201208231345711270J2tZpEHj201208231345710345Wn24LISq201208231345710358XeFuQic8201208231345710354FsGEfPu2

Kiab energi

Vi har genomfört flera uppdrag tillsammans med dåvarande SSI, Strålskyddsinstitutet. Vi utbildar fastighetsmäklare i strålskydds-frågor gällande radon i bostäder.

 

Våra tjänster

KIAB Energi hjälper större fastighetsägare med energi-inventeringar.Lämnar förslag på energiförbättrande åtgärder. Utför kostnadsutredningar med lönsamhetsberäkningar.