Nytt

Produkter

IVT värmeprodukter.
Fastighetsvärmepumpar upp till 70 kW / st.

Carrier värmepumpar.
Vätska / Vatten-värmepumpar. 20 - 90 kW / st
Luft - Vattenvärmepumpar. upp till MW storlek
Kompaktaggregat upp till 105 kW / st.
Bergborrning- och ytjordvärmesystem.